Logo CULTUS

št. slik 7

Znamka CULTUS kot podpis naše kmetije je pravzaprav še zelo mlada blagovna znamka. CULTUS je naša nova pot po prekinitvi dolgoletne pogodbe z zadrugo.

Kmetija je ujeta med kamnite zidove majhne primorske vasi Podraga. Vas leži v samem začetku Vipavske doline, je zgodovinsko bogata vinogradniška vas, kot tako jo omenja že Janez Vajkard Valvasor. Kam in kako daleč v preteklost sega umetnost trte in vina na tem današnjem posestvu bi le stežka določili, če pa kot začetek vzamemo najstarejše datirano letnico lahko rečemo, da je to leto 1683. Danes je večina energije na kmetiji usmerjena v vinograde, vino ter mlad nasad češenj.

Filozofija okoli vina je preprosta, razumemo in doživljamo ga kot pojem umetnosti, na tak način se tudi naše poti okoli njega prepletajo.